Április – Visszatekintés a 2020-as évre

#legényesezzotthon – az év kihívása a közösségi médiában

Minden képzeletet felülmúlóan nagy siker lett áprilisban a karantén első időszakában együttesünk kezdeményezése, amit a néptáncosok között indítottunk el a Facebookon. Az akcióval az otthonmaradás fontosságára és az otthoni gyakorlás lehetőségére hívtuk fel a figyelmet ezen a speciális módon.

A Sánta Gergő és Aradvári László által létrehozott projekt a Legényesezz otthon! címet kapta és néhány nap alatt világhódító útjára indult. A feladatban 6 szabadon választott kalotaszegi legényes pontot kellet táncolni a lakásban, majd 3 újabb személyt megnevezni a kihívásra.

Az egy perc hosszúságú magyar néptáncos kisfilmek ezrei ellepték az internetet. A kezdeményezés nem csupán Magyarországon terjedt el villámgyorsan, de kis túlzással az egész világ kalotaszegi legényest táncolt és a magyar népi kultúra gazdagságában gyönyörködött. Láthattunk videókat többek között az Egyesült Államokból és Kanadából, Argentínából, Brazíliából, Uruguayból, Németországból, Angliából és Ausztráliából, valamint természetesen Felvidékről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról és Erdélyből is.

Csatlakoztak az akcióhoz a hölgyek is, megmutatva, hogy a nők is tudnak magas szinten legényesezni. A rendőrség, a katasztófavédelem, a honvédség, és a mentők is bekapcsolódtak a kezdeményezésbe, milliós nézettségeket hozva ezzel az otthonmaradás fontosságára felhívó üzenetnek.
Rengeteg újságcikk, internetes értekezés, rádió- és tévériport foglalkozott a program sikerességével, hiszen ezzel az akcióval a néptáncos közösség egy egyedülállóan jó célért fogott össze az egész világon.

X